VAJAD ABI?
Kui tekib küsimus, võta ühendust info@kristin.ee või helista
1916

MATUSEINFO tel 1916 / SURNUTRANSPORT 24h 516 43 33 

Kuidas toimida?

SURNUTRANSPORT

Surma korral kodus tuleb kutsuda kiirabi tel 112 või perearst, kes fikseerib surma. Seejärel kutsuda surnutransport tel 1916 või 516 433. Lahkunu transport surnukambrisse on esmane matusebüroo teenus. Kui surm saabub haiglas või hooldekodus, siis on üldjuhul transport korraldatud selle asutuse poolt ja ka surmatõend väljastatakse sealt.
Surma registreerimine toimub perearsti poolt hiljem, vormistades riiklik surmatõendi, mis võimaldab matta või tuhastada.Lähedastel on koduse surmajuhtumi korral võimalik matuseteenuse pakkujat valida. Arukas oleks teha matuseteenuse osutaja valik juba surnule transporti tellides, sest iga matusebüroo transpordib lahkunu oma morgi. Olenemata lähedaste raskest hetkest, tuleks võtta rahulikult aeg matuseteenuste pakkujate seast valiku tegemiseks- selleks antakse kiirabi poolt ümbrik matusebüroode infomaterjaliga, abiks on ka internet. Hilisemad surnu ühest kohast teise üleandmise ja transpordiga kaasnevad kulud.
Abistame ööpäevaringselt kõikides matust puudutavates küsimuses ja anname täpsed juhised edasisteks toiminguteks.

Matuseinfo 24 h – tel 1916 (tavatelefoni tariif)
Surnutransport üle Eesti – 24 h tel 516 4333 või 620 7284

Surnutransporti teostame spetsiaalselt selleks kohandatud transpordivahendis kasutades tänapäevaseid nõuetekohaseid abivahendeid.
Lahkunute säilitamiseks kasutame külmkabreid Ida- Tallinna Keskhaigla morgis ja Matusekeskuse morgis.Surnutranspordi eest koheselt ei arveldata, see toimub hiljem büroos.
Surnu transport Eesti Kohtuarstlikust Instituudidt või teistest Tallinna külmkambritest Kristinisse on tasuta.
Vt. E-Matus surnutransport

MATUSE TELLIMINE

Matusebüroo teenuseid kasutades ei ole lahkunu lähedastel praktiliselt midagi vaja teha, kogu asjaajamise ja toimingud saab soovi korral tellida ja matusenõustaja aitab kõiges. Surmatõendi olemasolu matuse tellimisel esialgu vajalik ei ole. Enamasti tellitakse matus täisteenusena ühest kohast -transport, tseremoonia- kõne, muusika ja kaubad- puusärk, hauaplaat, lilleseaded jm. Nii on kõige mõistlikum, sellega säästetakse aega ja matuse korraldus läheb ladusamalt- matusebüroo töötajad teavad kuhu, mida, kuidas. Omastel pole vaja lisavaeva näha. Kristin pakub kõiki matuseteenuseid nii haua- kui tuhastusmatuseks-  osaliselt või täispaketina. Tutvu netist tellimis- ja ostuvõimalusega- e- matus. Meilt saab tellida matusekorraldust kirikutes ja kõikides kalmistute kabelites. Hauamatuse korral broneerib matusenõustaja kalmistul matuse tseremoonia aja kabelis ja hauakaevamise- selleks aja kooskõlastuseks pole vaja kliendil eelnevalt kalmistul käia.
e-matus võimaldab tellida matuseteenuseid matusebürood külastamata valides teenuseid ja kaupu eraldi või täispaketina. Paketile saab soovi korral lisada teenuseid või kaupu. Tutvu pakettidega siin-

TUHASTUS, TUHASTUSMATUS

LIHTSALT TUHASTAMINE-vt e-Matus pakett LIHTSALT TUHASTAMINE Krematatsioonimatus ehk tuhastusmatus eeldab eelnevat tseremooniat, leinatalitust ehk hüvastijättu kirstu juures. Kui hüvastijättu ehk leinatalitust ei toimu, siis sisuliselt pole tegemist ka matusega. Teenus on sel juhul lihtsalt tuhastamine.
TUHASTUSMATUS LAENUTUSKIRSTUGA-vt e-Matus pakett TUHASTUSMATUS LEINATALITUSEGA
Tuhastusmatus on mugavam, kiirem ja kui surnule oma kirstu ei osteta, ka soodsam, kui hauamatus. Tuhastusmatuse korral saab raha säästa kirstu laenutades.

TUHASTUSMATUS KIRSTUGA

Kristin matusebüroo pakub tuhastamist kirstus sama hinnaga, mis tuhastamisel pappkastis. Inimkeha kirstus tuhastamine on väärikam tuhastamise lahendus. Kui lähedased on ostnud lahkunule oma puusärgi, siis lahkunu tehakse korda ja seatakse kirstu, kus ta viibib nii leinatalituse ajal kui ka peale seda- just nii, nagu lähedased temaga hüvasti jätsid, läheb ta ka tuhastamisele.
Kristin Matusekeskus & Krematoorium kompleks pakub leinatalituse läbiviimist mugavalt ja soodsalt.

URNI MATUS

Olenemata sellest, kas lahkunaga jäetakse hüvasti leinatalitusel või tuhastatakse surnukeha ilma eelneva tseremooniata, on vaja otsustada- mida teha urniga? Eestlased enamasti matavad urni maamulda.Urni matuse leinatalituse saab tellida matusebüroost. Soovi korral transporditakse urn, hauaplaat, lilleseaded, küünlad jm matuseautoga kalmistule. Viimsed sõnad lausub matusekõneleja või kirikuõpetaja, kõlab muusika. Hauastamine tellitakse kalmistult, seal kaevatakse urnile haud soovitud ajaks valmis. Matuse aeg kooskõlastatakse kalmistuga eelnevalt matusebüroos kliendi soovist lähtudes. Vt. urnimatus

MATUSE HIND

Matusebüroo kogemused, professionaalsus on see, mida tasub ärasaatmist korraldades usaldada. Matus koosneb paljudest teenustest ja kaupadest. Klientide soovid ja valikud on erinevad. Keskmist matust, kui sellist, ei ole. Mõni ostab odavama kirstu aga tellib samas hinnas lilleseade peale, teine ostab mitusada eurot maksva kirstu aga viimast lillekimpu lahkunule oluliseks ei pea…Matuse kulu varieerub – kirstude hinnavahed on sadades eurodes, transpordi maksumus sõltub ajast ja teekonnast, lilleseaded olenevalt lilledest jne. Kui soovitakse säästa, siis tellida võib vaid surnukeha kremeerimise või maha matmise. Hinda oluliseks pidavad saavad alati võtta kogu matuse hinnapakkumise. Meilt tasub alati küsida soodustust!

Tasub võrrelda samu kaupu ja sarnase tasemega teenuseid, mitte hinda „alates“. e- Matus võimaldab  tellida või osta valmis matusepaketi – teenuste ja kaupade valik on valmiskujul olemas, samas valikut saab muuta endale sobivamaks.Kõiki kaupu ja teenuseid saab osta ja tellida ka üksikult ja eraldi, koostades ise matuse. Matusenõustaja abi saab kasutada kogu protsessi juures- tema abi on vajadusel saadaval nii tellimise kui dokumentide täitmise juures. Küsida abi saab e-maili teel kristin@kristin.ee või helistades büroodesse või ööpäevaringsel matuseinfo tel 1916.

SOOVITUSED

Matusele annavad toimuvaga oma näo hüvastijätule tulnud inimesed, mitte ette planeeritud matusekorraldus. Matus võib kulgeda spontaanselt, mõeldes lahkunule viimast korda koos olles. Matus võiks olla omanäoline ja kajastada lahkunu olemust.

Suhtume igasse matuse korraldamisse hoole ja pühendumisega, traditsioonidest lugu pidades.
Teeme oma tööd südamega, hoolides kliendi usaldusest.

0
Teie ostukorv