VAJAD ABI?
Kui tekib küsimus, võta ühendust info@kristin.ee või helista
1916

MATUSEINFO tel 1916 / SURNUTRANSPORT 24h 516 43 33 

Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED

 1. Ostja annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ainult seoses konkreetse müügitehinguga.
 2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse ainult müügiteenuse osutamiseks ja Ostjale kauba tarnimiseks.
 3. Müüja säilitab Ostja kohta ostude sooritamise käigus Ostja poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
 4. Andmeside Ostja ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool kristin.ee keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Kristin.ee-l puudub ligipääs Ostja panga- ja krediitkaardi andmetele.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

Klientide parimaks teenindamiseks kogub ja säilitab Matusebüroo Kristin OÜ klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi:

 1. Matusebüroo Kristin OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
 2. Matusebüroo Kristin OÜ võib töödelda (sealhulgas koguda, salvestada ja edastada) järgmisi klientide andmeid: nimi, e-posti aadress ja kontakttelefoninumber . Firmade puhul lisanduvad veel firma aadress, KM kohuslase registreerimisnumber ja ettevõtte registreerimisnumber.
 3. Isikuandmete kogumisel lähtub Matusebüroo Kristin OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
 4. Matusebüroo Kristin OÜ rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks.
 5. Matusebüroo Kristin OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 6. Matusebüroo Kristin OÜ ei edasta klienti puudutavaid isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud kui selline kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 7. Matusebüroo Kristin OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasis ning kliendil on õigus saada infot Matusebüroo Kristin OÜ´lt tema kohta käivate isikuandmete kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, infot sooritatud toimingute kohta, e-poe konto kustutamist ning paluda isikuandmete töötlemist.
0
Teie ostukorv